Starta eget företag under studietiden

Ekonomiprogrammet (EK)

Du får ett helhetsperspektiv inom ekonomi och juridik. Internationella projekt och eget företagande är delar i utbildningen. Du kommer att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga, samtidigt som du får teoretiska kunskaper som ger stora valmöjligheter efter gymnasiet.

”Du blir handlingskraftig och flexibel”

Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av ekonomi, entreprenörskap och juridik. Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom både ekonomi och juridik, kurser du läser redan från årskurs 1.

Vår utbildning har en tydlig inriktning mot entreprenörskap och företagande och i årskurs 3 får du starta ett eget företag. Som elev på Ekonomiprogrammet erbjuds du möjligheten att delta i våra internationella projekt.

Du kan välja mellan två inriktningar:

Ekonomi

Här får du fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler, sköta bokföring, göra reklamfilm, utforma broschyrer och annat informationsmaterial.

Läses vid: Wargentin eller Åre

Juridik

Här lär du dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rätt. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden, företag och individ. Du ska kunna söka information om och föreslå lösningar på juridiska problem samt förstå de juridiska dokument som används i näringslivet.

Läses vid: Wargentin eller Åre

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

61 KBSchema EK åk.1

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Wargentin

Rektor
Åsa Magnor
asa.magnor@jgy.se
010-490 24 07

Studie- och yrkesvägledare
Gudrun Hedbergh
gudrun.hedbergh@jgy.se
010-490 25 25

Specialpedagog
Lille-Mor Ovesdotter
lille-mor.ovesdotter@jgy.se
010-490 25 10, 070-103 34 40

Skolkurator
Helena Bolin
helena.bohlin@jgy.se
070-185 76 76

Skolsköterska
Marie-Louise Bengtsson
marie-louise.bengtsson@jgy.se
070-180 54 78

Åre

Rektor
Tova Hultqvist
tova.hultqvist@jgy.se
010-490 29 01

Studie- och yrkesvägledare
Susanne Moänge
susanne.moange@jgy.se
010-490 29 07

Specialpedagog
Lotta Vikström
lotta.vikstrom@jgy.se
076-1021390

Skolkurator
Sofia Örtegren
sofia.ortegren@jgy.se
070-183 72 70

Skolsköterska
Ida Forsberg
ida.forsberg@jgy.se
070-185 76 75

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1250

Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b, 2 200
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300

Programgemensamma ämnen 350

Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 1 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

Inr. Ekonomi, EKEKO Wargentin 600

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Redovisning 2* 100
Marknadsföring* 100
Internationell ekonomi* 100
* Obligatoriska programfördjupningskurser
Läses vid: Wargentin

Inr. Ekonomi, EKEKO Åre 600

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Valbara programfördjupningskurser 300
Läses vid: Åre

Inr. Juridik EKJUR Wargentin 600

Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Internationell ekonomi* 100
Företagsekonomi 2* 100
Ledarskap och organisation* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Juridik, EKJUR Åre 600

Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Valbara programfördjupningskurser 300
Läses vid: Åre

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Eric Boström & Helle Karlberg

Inriktning: Marknadsföring resp. Redovisning
Examen: 2017
Hemort: Östersund

För både Eric och Helle var Ekonomiprogrammet det självklara valet.

– Jag är intresserad av aktier och affärsjuridik, och jag får tillfälle att lära mig mer om det, säger Eric.

– För mig var UF-företaget i årskurs 2 väldigt utvecklande och ett kreativt inslag bland de teoretiska kurserna, fortsätter Helle.

Att programmet dessutom är högskoleförberedande menar bägge två är mycket positivt, då de planerar att studera vidare efter gymnasiet, eventuellt utomlands.

– En annan positiv sak är våra utbyten och resor till Norge, Malta och Irland säger Helle. Jag skall tilll Malta nästa vecka, och Eric till Irland i mars.
Ekonomiprogrammet har varit en bra grund inför framtiden och för alla som är intresserade av juridik, entreprenörskap och företagande rekommenderar de den här utbildningen!