Ta del av teknikutvecklingen i en skräddarsydd utbildning

Teknikprogrammet (TE)

Ingenjörer är med att skapa framtiden, underlätta och lösa problem. På Teknikprogrammet lägger du grunden till en karriär inom teknik, arkitektur, design eller programmering – och till din skräddarsydda framtid.

”Problemlösning blir en del av vardagen”

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskap för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap, men även inom andra områden.

Till årskurs 2 får du välja mellan fyra inriktningar:

Design och produktutveckling

Inriktningen för dig som vill utveckla din kreativitet och få kompetens inom teknikutveckling genom att arbeta med och lösa designproblem. Här får du en bra grund för en framtid inom många spännande teknikområden. I ämnet Computer Aided Design (CAD) får du lära dig använda datorn för att rita, konstruera och designa olika produkter.

Läses vid: Wargentin

Informations- och medieteknik

Ett självklart inriktningsval för dig som är intresserad av datorer. Här får du en möjlighet att kreativt arbeta med datorkommunikation, programmering, digitala medier samt webbutveckling. Om du känner att ditt yrkesval har med IT-branschen att göra är detta den optimala starten ut bland ettor och nollor.

Läses vid: Wargentin

Samhällsbyggande och miljö

Samhällsbyggande och miljö kopplar ihop teknik och samhällsvetenskap där arkitektur är den gemensamma utgångspunkten. Som en röd tråd i utbildningen löper vår strävan att bygga ett hållbart och väl fungerande samhälle där arkitektur och samhällsplanering är en viktig del. Det här är möjligheten för dig som vill vara med och bygga morgondagens samhälle.

Läses vid: Wargentin

Teknikvetenskap

Här fördjupar du dig i teknik, matematik och fysik. Du får lära dig att använda dina fördjupade kunskaper till kreativ problemlösning för att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Du kommer att lära dig teknikvetenskapens arbetsmetoder med matematiska modeller för simulering, styrning och utveckling av tekniska processer.

Läses vid: Wargentin

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

64 KBSchema TE åk.1

Efter gymnasiet

Du kan även söka till ett fjärde år som ger dig en gymnasieingenjörsexamen. Oavsett om du bestämmer dig för en framtid som arkitekt, designer, programmerare eller något helt annat som till exempel psykolog, ekonom eller företagsledare har du fått rätt högskolebehörighet.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Rektor
Elisabeth Knudsen
elisabeth.knudsen@jgy.se
010-490 24 05

Studie- och yrkesvägledare
Frida Henriksson
frida.henriksson@jgy.se
010-490 25 06

Specialpedagog
Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
010-490 25 09, 070-254 44 80

Skolkurator
Laila Granlöf
laila.granlof@jgy.se
070-181 26 10

Skolsköterska
Karin Helgesson
karin.helgesson@jgy.se
070-185 76 80

Poängplan

Teknikprogrammet (TE)

Gymnasiegemensamma ämnen 1100

Engelska 5, 6 200
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c, 2c, 3c 300
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Fysik 1 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150

Inr. Informations- och medieteknik, TEINF 700

Dator- och nätverksteknik 1a 100
Programmering 1 100
Programmering 2* 100
Webbutveckling 1 100
Webserverprogrammering 1* 100
Valbara programfördjupningskurser 200
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Design och produktutveckling, TEDES 700

Bild och form 1a1 50
Cad 1 50
Design 1 100
Konstruktion 1 100
Teknik 2* 100
Produktutveckling 1* 100
Valbara programfördjupningskurser 200
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Samhällsbyggande och miljö, TESAM 700

Arkitektur – hus 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Byggnadsverk 100
Geografiska informationssystem* 100
Konstruktion 1* 100
Valbara programfördjupningskurser 200
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Teknikvetenskap, TETEK 700

Matematik 4 100
Matematik 5* 100
Matematik specialisering* 100
Konstruktion * 100
Teknik 2 100
Fysik 2 100
Valbara programfördjupningskurser 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Somayeh Gholamy & Maja Willén


Inriktning: Design och produktutveckling
Examen: 2019
Hemort: Östersund

Både Somayeh och Maja tog hjälp av sin studie- och yrkesvägledare när det var dags att välja gymnasieprogram. Somayeh tycker att det som är speciellt med Teknikprogrammet är att man läser och provar många olika saker.

– Ämnet teknik är väldigt stort och går att förknippa med många olika saker som man kanske inte har tänkt på, säger Somayeh.

– Det bästa med utbildningen är allt! Vi har härliga lärare och jag gillar många av ämnena jag läser, säger Maja.

Majas och Somayehs råd till alla som ska välja gymnasieprogram är att välja ett program med ämnen du tycker om och inte vad dina vänner väljer. Det blir lättare att studera om man väljer något man är intresserad av och nya vänner kommer du hitta snabbt.