Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogram

Har du inte behörighet till gymnasiet så erbjuder vi dig fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program. Du söker IM och kommer sedan gå det program som passar dina förutsättningar bäst. Det är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka direkt.

Individuellt alternativ

Här hjälper vi dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas efter dina behov och vänder sig i första hand till dig som har behov av att förbättra dina kunskaper men inte riktigt vet hur du ska göra det. Den vänder sig även till dig som vill ha en mer allmänt inriktad studieplan som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen kan till exempel innehålla praktik och möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram. För att få gå individuellt alternativ får du inte uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationellt program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till individuellt alternativ.

IM Flex

Denna utbildning ingår i IM-programmet på Jämtlands Gymnasium. Utbildningen på IM-Flex riktar sig främst till elever 16-19 år med diagnoser inom NPF och som avslutat grundskolan utan behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Vi har vår utbildning i Hus N på Campus i närheten av Wargentin. Vi håller till på översta planet i renoverade och för utbildningen anpassade lokaler.

Läs mer om IM Flex

Programinriktat val

Ersätter programinriktat individuellt val (IMPRO) och preparandutbildning (IMPRE) från och med 2019-07-01. Detta är ett program för dig som saknar behörighet att antas till ett nationellt program, som kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val är inriktat mot något av våra nationella program och målet är att du, på så kort tid som möjligt, ska bli  behörig till det nationella programmet. För att vara behörig till programinriktat val krävs följande:
Du ska ha godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk och;
-Godkända betyg i  engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller
-Godkända betyg engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.
Utbildningen syftar till att du så snabbt som möjligt ska kunna antas till nationella programmet. Utbildningen är sökbar.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan också få möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). För att gå yrkesintroduktion får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram. Om du är behörig till ett nationella program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till yrkesintroduktion.

Språkintroduktion

Här får du som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket samtidigt som du får möjlighet att läsa andra ämnen. Syftet är att ge dig möjlighet att gå vidare till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan anpassas individuellt efter dig och dina behov.

Så här ansöker du:

Fyll i blanketten och skicka in den via post till:

För ungdomar boende i Bräcke Kommun
Jämtlands Gymnasium Bräcke
Anna Engström
Box 12
843 21  BRÄCKE

För ungdomar boende i Ragunda Kommun
Jämtlands Gymnasium Bispgården
Marinette Wasell-Brännlund
Forsvägen 51
840 73 BISPGÅRDEN

För ungdomar boende i kommunerna Krokom och Östersund
Jämtlands Gymnasium Wargentin
Frida Henriksson
831 82 ÖSTERSUND

För ungdomar boende i Åre kommun
Jämtlands Gymnasium Åre
Katarina Ståhl
Box 201
837 22 Järpen

288 KBAnmälan Språkintroduktion

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Elevintervju med Diba Qiyam

Läser: Introduktionsprogrammen, Språkintroduktion
Hemort: Östersund

Diba kom till Sverige från Afghanistan för ett år och åtta månader sedan. Hon går Språkintroduktion där får hon lära sig svenska och går kurser som gör att hon senare kan fortsätta på ett annat gymnasieprogram. Hennes plan är att söka till Samhällsvetenskapsprogrammet och att efter studenten läsa statsvetenskap på universitet.

– Ta gymnasiet på allvar och se till att du får bra betyg.

Diba är glad att hon får chansen att lära sig svenska och att kommunicera med andra.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Abu Jarour, Mohammed (AJM)Lärare010-490 25 82Östersund (B329 Wargentin)
Ali, Noor Ahmeddin (ANo)StudiehandledareÖstersund
Almstedt Lilja, Maria (RMa)Lärare070-184 02 52Östersund (C302 Wargentin)
Andersson, Sara (ASa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Berglund, Monica (BMn)Rektor010-490 24 15,
070 - 184 72 63
Bräcke
Bolin, Hans Erik (BHn)LärareÖstersund
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator070-186 63 62,
010-490 24 89
Östersund (Järpen/Wången)
Danielsson, Lena (LDN)Lärare010-490 26 40,
070-186 00 59
Bräcke (IM)
Edholm, Anna-Karin (EAK)Lärare070-180 63 58,
070-545 65 52
Åre
Engström, Anna (EAn1)Studie-Och Yrkesvägl070 - 190 73 38,
070- 190 73 38
Forsberg, Ida (FId)Skolsköterska070-185 76 75,
010-490 24 80
Östersund (Järpen/Wången)
Gholam Hosseini Izadi, Mania (IMa)LärareÖstersund (B329 Wargentin)
Golalipour, Fariba (GFa)Lärare070-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Grundin, Johan (GJa)Lärare010-490 29 26,
070-371 48 63
Åre
Grönlund, Johan (GJh)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
Östersund (M409 Wargentin)
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
Östersund (M407 Wargentin)
Johansson, Anders (JAs)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Jonsson, Cecilia (JCe)Lärare070-188 79 42Östersund (B323 Wargentin)
Karlhager, Jonas (KJo)Rektor010-490 24 29Östersund (M411 Wargentin)
Lindqvist, Linnea (LLv)Lärare010-490 26 36,
070-106 36 48
Bräcke (SFI)
Lindström, Martin (LMa)Lärare010-490 25 22Östersund (L402 Wargentin)
Löfdahl, Ulla-Britt (LUl1)LärareBispgården (BTC)
Magnor, Åsa (MÅa)Rektor010-490 24 07Östersund (M412 Wargentin)
Matthias, Cornelia (MCo)Specialpedagog010-490 25 26Östersund (B268 Wargentin)
Modén Johnson, Anna (MJA)Lärare070-188 79 43Östersund (B323 Wargentin)
Nilsson, Maud (NMa)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Nilsson, Tony (NTo)LärarassistentBispgården (BTC)
Paulander, Ingela (PIa)Lärare070-188 79 43Östersund (B323 Wargentin)
Rikardsson Lind, Anette (RLA)Lärare070-184 02 52Östersund (C302 Wargentin)
Torin, Åsa (ÅT)Lärare010-490 26 40,
070-186 00 59
Bräcke (IM)
Vikström, Liselotte (VLo)Specialpedagog761021390Åre
Wallström, William (WWi)Specialpedagog070-100 04 95Östersund (G316 Wargentin)
Åslund, Anders (ÅAd)Lärare010-490 25 22Östersund (M422 Wargentin)
Önnebro, Britt-Marie (ÖBi)Specialpedagog070-184 88 51Bispgården (BTC)