NIU Fäktning

Fäktning

Allmänt

NIU Fäktning i Östersund erbjuder dig ett upplägg för din elitsatsning kombinerat med studier. Vi har ett stort fokus på individens utveckling både inom fäktning och skola. Här får du också lära dig att ta eget ansvar och fungera som individ i grupp. Utbildningen innehåller mycket träning så du kommer att lära dig att strukturera upp din vardag och ta eget ansvar.

På NIU Fäktning erbjuds 4 platser per läsår. Det innebär att vi kommer att ha 12 elever totalt efter 3 år från 2017 räknat. De program som erbjuds är Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet  samt Samhällsvetenskapsprogrammet på Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund.

Tränargruppen

Tränare på NIU Fäktning är Fäktmästare Bengt Boogh.

Bengt Boogh har en  snart 25 årig tränarkarriär bakom sig både civilt och militärt. Han gick igenom utbildningar via landslagstränarna tidigt 90-tal och efter studier på Ungerska idrottshögskolan 1996 gav mersmak för den fortsatta satsningen. Var chefstränare för det militära landslaget från 2006-2010 samt ansvarig för fäktningen på Officersskolan Karlberg i Stockholm. Har jobbat på Stockholms Allmänna Fäktförening 2006-2010 som är en av landets största klubbar.

Tel: 0702365631  Mail: boogh71@gmail.com

Träning

På NIU Fäktning tränar eleverna fyra fäktpass per vecka, matchning varvas med individuella lektioner och benarbete samt kondition och styrka. Planen är också att samverka med friidrotten för att träna snabbhet och explosivitet. Utöver detta sker även teoretiska utbildningar. Fäktträningen sker tisdag, onsdag, torsdag och fredag förmiddag mellan kl. 8.00-11.30

Fäktträningen planeras utifrån elevernas behov och utvecklingsmöjligheter. Styrketräningen sker ibland i grupp, men även gemensamt med övriga idrotter. Den teoretiska utbildningen är bred med allt från specifika ämnen till ämnen av mer allmän och idrottslig karaktär.

Under terminen utför vi ett antal tester i kondition och snabbhet som följs upp kontinuerligt.