Med djur och natur i fokus

Naturbruksprogrammet (NB)

Om du vill arbeta med skog, djur, mark och växter är detta rätt utbildning för dig. Programmet finns både på Torsta i Ås och på Wången i Alsen. Det ingår minst 15 veckors praktik som en unik möjlighet att skapa kontakter för framtiden. Alla elever erbjuds grundläggande behörighet till högre studier dvs svenska 2,3 och engelska 6.

”Fyra inriktningar för dig med djur-, natur- eller skogsintresse”

Torsta

På Torsta kan du läsa inriktningarna djurvård, lantbruk, naturturism och skogsbruk. Inom varje inriktning finns flera olika profiler med olika yrkesmöjligheter. På skolan har vi moderna skogsmaskiner, en egen ekologisk mjölkgård och ett djurhus med många olika exotiska djur. På skolan finns en gårdsrestaurang där all mat lagas från grunden och ett elevboende med 20 platser. Läs mer om Torsta här.

Djurvård

Inom inriktningen Djurvård lär du dig sköta och hantera olika djurslag. Den praktiska undervisningen sker i vårt moderna djurhus och i vår hundhall. I Djurhuset finns både sällskapsdjur och exotiska djur, vilka du får lära dig sköta och hantera. Vi har även ett behandlingsrum där du tillsammans med vår veterinär undersöker, behandlar och vaccinerar djur. Allt för att du ska kunna utveckla dina färdigheter inom djurvård. Du får möjlighet att gå Grundkurs i läkemedelshantering (D9), vilket ger dig utökad behörighet om du vill arbeta som djurvårdare på en veterinärklinik.

Lantbruk

Inom inriktningen Lantbruk får du kunskaper så att du kan arbeta på eller driva ett eget modernt lantbruk . Om du väljer profilen Djurskötare får du sköta och hantera skolans kor, kalvar och får. Är du mer intresserad av teknik kan du välja Maskinförare inom lantbruk. Då lär du dig även att använda maskinparken på ett miljöriktigt sätt och får grundläggande kunskaper i svets och reparationsteknik.

Naturturism

Inom inriktningen Naturturism lär du dig att på ett säkert och hållbart sätt ge andra en fantastisk naturupplevelse oavsett om det är på fjället, i skogen eller på vattnet. Mycket av tiden är vi ute i naturen, bland annat på fjällvandring och vildmarksläger. Naturen är en del av vårt klassrum där du lär dig hur natur och kulturmiljöer kan nyttjas för rekreation och naturupplevelser. Du får också utbildning i snöskoter, fyrhjuling och jägarexamen. Du får lära dig allt från att driva företag till att laga mat utomhus så du är rustad för ett yrkesliv inom ditt friluftsintresse.

Skogbruk

På Skogsbruk väljer du mellan två yrkesutgångar under årskurs 1: Skogsmaskin eller Jakt och fiske.

Skogsmaskin
Vill du jobba med att köra skogsmaskin? På Torsta blir du en fullärd skogsmaskinsförare och får köra skogsmaskiner som byts ut kontinuerligt för att du som elev ska få öva på den senaste teknologin. Vi har flera skogsmaskinssimulatorer, även en med VR-teknik, vilket ger goda möjligheter till övning. Många av våra elever här får jobb direkt efter studenten.

Jakt och fiske
Här får du en bred utbildning inom skogsbruk. Du kanske vill jobba med jakt och viltvård eller fiske och vattenvård. Du kanske vet att du vill jobba med skog men inte riktigt med vad eller har planer på att läsa vidare på exempelvis Jägmästarprogrammet eller Skogsmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet. Då kan denna utbildning passa dig!Du får en fullständig gymnasial skogsutbildning med kurser som skogsskötsel, virkeslära, motor- och röjmotorsåg samt grundläggande kurser i skotarkörning. I utbildningen ingår många praktiska moment ute i naturen. Alla elever erbjuds jägarexamen.

Wången

Wången är travsportens riksanläggning och här kan du läsa till hästskötare med profil travsport eller islandshäst. Du kan bo på elevboendet med frukost, lunch, middag. Skolan har ca 60 hästar och det finns möjlighet att få ta med sig sin egen häst. På skolan finns förutom universitet också folkhögskola och yrkeshögskola för hovslagare. Läs mer om Wången här.

Hästhållning

Inom profilen trav får du kunskaper i skötsel, körning och träning av travhästar. Under utbildningen kan du ta kör- och montélicens. Wångens gymnasium är det enda i Sverige där du kan ta en internationell travhästskötarexamen. Inom profilen islandshäst lär du dig om islandshästar och instruktörsskap.Du får möjlighet att göra Svenska Islandshästförbundets examinationer och bli diplomerad hästskötare och ridledare enligt SIF. Under alla tre åren är praktik (APL) en viktig del av utbildningen. Wången har goda kontakter med praktikplatser i Sverige, Norden och hela världen. Det finns också chans att få stipendium för utlandspraktik.

Yrkesutgången för båda profilerna är hästskötare.

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Torsta

Rektor
Göran Åkesson
goran.akesson@torsta.se
072-246 27 63

Studie- och yrkesvägledare
Carin Liljekvist
carin.liljekvist@jgy.se
010-490 29 40

Specialpedagog
Hans Kernell
hans.kernell@jgy.se
010-490 25 80

Skolkurator
Sofia Örtegren
sofia.ortegren@jgy.se
070-183 72 70

Skolsköterska
Karin Augustiniak
karin.augustyniak@jgy.se
070-186 06 76

Wången

Rektor
Elisabeth Englund
elisabeth.englund@wangen.se
0640-174 15

Studie- och yrkesvägledare
Carin Liljekvist
carin.liljekvist@jgy.se
010-490 29 40

Specialpedagog
Britt-Marie Panther Olausson
britt-marie.panther-olausson@jgy.se
0640-174 27

Skolkurator
Sofia Örtegren
sofia.ortegren@jgy.se
070-183 72 70

Skolsköterska
Karin Helgesson
karin.helgesson@jgy.se
070-185 76 80

Poängplan

Naturbruksprogrammet (NB)

Gymnasiegemensamma ämnen 900

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 400

Biologi 1 100
Entreprenörskap 100
Naturbruk 200

Inr. Djurvård, NBDJR 1200

Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 och 2 200
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100
Hundkunskap 1 och 2 200
Aktivitetsledarskap 100
Kommunikation 100
Djur i Zoohandel 200
Läses vid: Torsta

Inr. Hästhållning, NBHAT (Travsport och Islandshäst) 1200

Djuren i Naturbruket 100
Djurens biologi 100
Djurhållning 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100
Fordon och redskap 100
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Hästkunskap 3 100
Ridning och körning 200
Yrkesutgång hästskötare (islandshäst) 200
– Ridning 1 och 2 200
Yrkesutgång hästskötare (travsport) 200
– Trav 1 och 2 200
Läses vid: Wången

Inr. Lantbruk, NBLAN 1200

Byggnadsunderhåll 100
Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap 100
Markens och växternas biologi 100
Lantbruksdjur 1 och 2 200
Lantbruksmaskiner 1 100
Serviceteknik 1 100
Växtodling 1 och 2 100
Yrkesutgång mot Maskin 200
– Lastmaskiner och truckar 100
– Lantbruksmaskiner 2 100
Yrkesutgång mot Djur och växter 200
– Djurens biologi 100
– Lantbruksdjur specialisering 100
Läses vid: Torsta

Inr. Naturturism, NBNAT 1200

Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Naturturism 1 100
Naturturism 2 100
Mångbruk av skog 100
Terrängtransporter 100
Aktiviteter och upplevelser 100
Aktivitetsledarskap 100
Naturturism 3 100
Fiske och vattenvård 1 100
Jakt och Viltvård 1 100
Aktivitetsledarskap 100

Inr. Skogsbruk, NBSKG 1200

Markens och växternas biologi 100
Motor och röjmotorsåg 1 100
Mångbruk av skog 100
Terrängtransporter 100
Skogsskötsel 1 100
Skogsskötsel 2 100
Virkeslära 100
Virkestransport med skotare 100
Yrkesutgång mot Skogsmaskinförare 400
– Avverkningsmaskiner 100
– Skogsmaskiner – specialisering 200
– Serviceteknik 1 100
Yrkesutgång mot Skotarförare med jakt och fiske 400
– Jakt och viltvård 1 och 2 300
– Fiske och vattenvård 1 100
Läses vid: Torsta

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Klara Hoonk Hellquist & Vilma Sivars


Inriktning: Islandshäst
Examen: 2018
Hemort: Smedjebacken resp. Fors

När det var dags att bestämma gymnasieprogram passade Klara på att göra praktik en vecka på Wången, då fick hon vara med på lektioner och under ridning. Hon fick även se hur det var att gå i skolan och bo på elevboendet. Det bästa med utbildningen är att hon får kombinera sitt intresse för hästar med skolarbete.

Även Vilma besökte Wången för att få mer inblick innan hon bestämde sig. Hon tycker att det bästa är att man får lära sig väldigt mycket grunder både teoretiskt och praktiskt inom ridning och hästens fysiska och psykiska form. Något hon tycker är väldigt lärorikt och kommer ta med sig resten av livet.

Både Vilma och Klara funderar på att läsa vidare på Hippologutbildningen på Wången.

Elevintervju med Annie Gradin


Inriktning: Lantbruk
Examen: 2020
Hemort: Torpshammar

Annie är uppvuxen på en gård och har därigenom ett intresse för djur. Hon siktar på att bli veterinär men inte med inriktning mot smådjur och då föll valet på utbildning mot lantbruk.

– Det bästa med utbildningen är att det är så mycket praktiskt samtidigt som man får lära sig mycket och ha roligt, säger Annie.

Att börja på gymnasiet var lite pirrigt första dagen men sen släppte det.

– Det kändes kul att få göra annat än på grundskolan även om en del var lika gällande det teoretiska, säger Annie.

Annies planer efter studenten är att plugga vidare och slutligen bli veterinär.

TelefonArbetslag