Gymnasiesärskolans besök från Nicaragua

nicaragua

Gymnasiesärskolan på Jämtlands Gymnasium har mellan den 17 och 27 mars haft besök från Nicaragua i ett internationell projekt och erfarenhetsutbyte.

FUB Jämtland, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har ett projekt tillsammans med Los Pipitos, FUB:s motsvarighet, i Nicaragua. Som en del i detta projekt har gymnasiesärskolan på Jämtlands Gymnasium Palmcrantz ett erfarenhetsutbyte med ungdomar. Till dags datum har ca 25 ungdomar från gymnasiesärskolan besökt Nicaragua och ca 15 har varit här. Erfarenhetsutbytet har varit mycket givande och vi hoppas på en fortsättning.

Programmet under besöket innehöll bland annat besök på gymnasiesärskolan i olika klasser, arbetsplatser, boende, ungdomsmottagningen och Persåsen.