North & South

Detta är ett partnerskap mellan JGY och en spansk skola i Las Lagunas. De flesta av JGY’s studenter har en mycket bra nivå av engelska. Men alla studerar ett andra främmande språk, som vanligtvis är franska, tyska eller spanska. Möjligheterna att kunna utöva detta språk är dock begränsade. Dessutom finns det inte många möjligheter att fördjupa sig i kulturen i de länder där dessa språk talas om det inte är genom utbyte av studenter.

 

Projektet noterar att de studenter som har deltagit i något av dessa projekt har öppnat sina sinnen för möjligheten att kunna flytta till platser där andra språk talas, antingen för att studera eller utveckla sina yrkeskarriärer.

 

Rörligheten för medborgare mellan olika länder i Europa, särskilt mellan norr och söder, är något där JGY aktivt arbetar för genom att samarbeta för att skapa en bättre förståelse för vad Europeiska unionen är, samt skapa band mellan ungdomar från olika länder. Projektet tar även fasta på att det fortfarande finns många EU-skeptiker i Sverige, och detta faktum är ännu vanligare i regioner längre norrut, som inte har lika mycket kontakt med andra medborgare, särskilt i södra Europa. Jämtlands geografiska läge, ganska långt från den europeiska kontinenten, försvårar kontakten med andra europeiska länder.