STEAM – How Special are Your Needs?

STEAM står för science, technology, engineering (and) mathematics. Projektet fokuserar på grupper i samhället med speciella behov, som riskerar att lämnas efter i kölvattnet av det moderna samhället som snabbt förändras både geopolitiskt, tekniskt, socialt och klimatmässigt. Projektet ställer frågan huruvida det finns grupper av människor med särskilda behov som inte fullt ut kan delta i, eller dra nytta av vårt föränderliga samhälle.

 

Man vill möta denna problemställning genom att erbjuda ett brett spektrum av projektaktiviteter som syftar till att öka den sociala medvetenheten hos hundratals elever och lärare i de medverkande skolorna. Genom dessa aktiviteter kan elever och lärare blir medvetna om de svårigheter och hinder vissa grupper i samhället möter i vardagen, och de sätt på vilka dessa elever och lärare kan göra skillnad för grupper med särskilda behov.

 

JGY är partner i detta projekt, där även Belgien, Slovenien, Portugal, Italien, Grekland ingår.