Young European Entrepreneurs

Detta projekt, som är ett samarbete mellan JGY, Malta (Jaye) och Norge (Thora Storm), fokuserar på inre och yttre entreprenörskap, både i vidare mening, och inom business. Då samtliga deltagande regioner möter samma problem, där unga människor rör sig bort och mot nationella och internationella hubbar, är det av yttersta vikt för våra regioner att försöka vända denna trend. Projektet vill även utlösa ett skifte bort från entreprenörsskapsutbildning som ett ”tillägg” till läroplanen, till en läge där entreprenörsskapsutbildning blir en integrerad del av läroplanen.

 

Projektet har nu gått in i sin avslutningsfas och resultat framtagits. Ta del av dessa i dokumenten nedan, dessa modeller för entreprenöriellt lärande står fritt att använda.

 

This project, which is a collaboration between Sweden (JGY), Malta (Jaye) and Norway (Thora Storm), focuses on inner and outer entrepreneurship, both in a wider sense and within business.

 

As all participating regions face similar challenges, where young people move away and towards national and international hubs, it is of utmost importance that our regions try to reverse this trend. The project also wants to trigger a shift away from entrepreneurship as an  “add-on” to the curriculum towards a position where entrepreneurship becomes an integral part of the curriculum.

 

The project has now entered its dissemination phase and results related to this have been produced. Take part in these results and materials in the documents below. These models for entrepreneurial learning are free to use.