Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för att kunna arbeta inom dessa områden.

Hos oss får du grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Genom utbildningen förbereds du som elev för att kunna arbeta med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring, enklare dokumentation och varuhantering i affär eller på lager. Utbildningen utvecklar ditt serviceinriktade förhållningssätt och din förmåga att kommunicera och samverka med kunder i exempelvis en butik. 

För att träna på de praktiska momenten i utbildningen samt utveckla service och bemötande så får du som elev vara ute på en större butik en dag i veckan tillsammans med dina klasskamrater och skolpersonal. 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiesärskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

Här kan du se de ämnen som elever på programmet läser samt få en kortare förklaring till vad begreppen betyder.

Poängplan

Administration, handel och varuhantering

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900

är olika kurser som alla på gymnasiesärskolan läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan
Engelska 1 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200

Programgemensamma ämnen 500

är ämnen med olika kurser som alla på just ditt program och i din klass läser. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.
Administration 1 100
Handel 1 100
Inköp och logistik 1 100
Service och bemötande 1 100

Programfördjupning - Skolans val 800

är olika ämnen med kurser som skolan valt ut och som du som elev får inrikta dig mot och lära dig extra mycket om. Det är kurser som fördjupar dina yrkeskunskaper.
Administration 2 och 3 200
Handel 2 och 3 200
Praktisk marknadsföring 100
Hem och konsumentkunskap 1 100
Digital kompetens 100
Service och bemötande 2 100

Övrigt

Individuellt val 200
är ett val du själv får göra bland olika valbara kurser som din skola erbjuder.
Gymnasiesärskolearbete 100
är ett skolarbete, eller en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolearbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.