Hög tid att söka stipendium

Nu är det dags att söka stipendium i Märit och Herrje Norrbys stipendiefond.

Vilka kan söka stipendiet?

Stipendiet kan sökas av elever från ekonomiskt, humanistiskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller tekniskt program vid Jämtlands Gymnasium Wargentin. Eleverna kan gå i åk 2 eller 3 eller nyligen ha avslutat sitt utbildning. Sökande ska uppvisa utmärkta studieresultat och vara ”en god företrädare för svensk gymnasieungdom”.

Sista ansökningsdag är den 16 april. Ansökan lämnas in i receptionen på Wargentin.

Mer information samt ansökningsblankett finns här.