Hotell- och turismelever på Skidskyttet

4

Skidskyttet har dragit igång! 37 nationer från hela världen har kommit till Östersund för att genomföra ett antal tävlingar under veckan. Elever från Hotell- och turismprogrammet finns givetvis på plats!

Eleverna i åk 1 är publikvärdar vid alla tävlingar under veckan. Som publikvärd tar man emot och välkomnar besökare vid insläppet, besvarar frågor från besökare och rycker in där man behövs.

Eleverna i åk 2 har flera olika roller – servera i VIP tältet, hjälpa till i sponsorbyn, aktivera de mindre besökarna i barnhörnan och får en inblick i mediacenter samt följa med på presskonferenser.

Att vara med på olika event och mässor är en viktig del på HT-programmet. Det är i mötet med ”verkliga” gäster som man verkligen kan omsätta kunskapen från skolan!