Föräldramöte

Inbjudan till föräldramöte vid Jämtlands Gymnasium Wargentin

Mentorer och rektorer vid Jämtlands Gymnasium Wargentin bjuder in dig som vårdnadshavare till elev i årskurs 1 till en informationskväll.

TID: Se datum och tid för respektive program nedan.

PLATS: Jämtlands Gymnasium Wargentins aula. (en trappa upp från huvudentrén vid Rådhusgatan)

PROGRAM: Gemensam information i aulan. Därefter samling klassvis med mentorerna.

DATUM: 16 september kl. 18.00

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Hantverksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Lärlingsklassen

17 september kl. 18.00

Naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

18 september kl. 18.00

Ekonomiprogrammet

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ

23 september kl. 18.00

Barn- och fritidsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Dessutom inbjuds ni till en informationskväll tillsammans med bl.a. polisen och socialtjänsten den 25 september kl. 18.00 i aulan på Wargentin kring alkohol, droger, festande, gymnasieföreningar m.m. Begränsat antal platser!

Varmt välkomna!