Industrins dag firades på Fyrvalla

tårta

Idag har de Teknikcollegecertifierade programmen på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla firat Industrins dag. Certifierade är Fordons- och transportprogrammet samt Industritekniska programmet där elever och lärare bjöds på tårta av Teknikcollege Mitt.

Läs mer om vad det innebär att vara certifierade genom Teknikcollege här.