Information om coronaviruset

Coronaviruset, covid-19, ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Folkhälsomyndigheten har omfattande information, statistik och vanliga frågor och svar om coronaviruset. De uppdaterar kontinuerligt sin webb med kvalitetssäkrad information. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13. 

Vad gör Jämtlands Gymnasieförbund?

Förbundet har beslutat att följa de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

För att i möjligaste mån minska risken för smittspridning inför JGY från och med fredagen den 13 mars 2020 restriktioner i verksamheten.

 • Ingen, utöver elever och personal, får vistas i skolans lokaler. Vissa undantag kan göras av rektor.
 • Besök från externa aktörer, större föreläsningar och kulturevenemang ställs in eller skjuts fram tills vidare.
 • Vi undviker att samla eleverna i större undervisningsgrupper än absolut nödvändigt. Studiebesök eller liknande i externa miljöer där det kan finnas risk för smittspridning ställs in.
 • Alla elever som befinner sig utomlands inom ramen för internationalisering i förbundets regi hemtransporteras så snart som möjligt.
 • Närliggande utlandsresor ställs in och för resor som är planerade att ske längre fram i vår fattas beslut vid ett senare tillfälle.
 • Inga tjänsteresor utanför skolans ordinarie verksamhet får genomföras. Undantag kan ges av rektor.
 • Jämtlands Gymnasieförbund kommer i dagsläget inte att stänga någon av våra skolor. Undervisningen fortsätter som planerat tills annat besked ges. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontakt med regionens smittskyddsläkare. Läget kan dock snabbt förändras.

Onsdag 11 mars vidtog förbundet följande åtgärder:

 • Särskild information går ut till elever som tillhör riskgrupper.
 • Nya städrutiner för att rengöra kontaktytor har införts på alla skolor.
 • Alla elever har fått särskild information om hur smittspridning kan minskas.
 • En stabsgrupp har inrättats för att följa utvecklingen och fatta beslut.

Det går rykten om att en elev och/eller någon elevs förälder är smittad, behöver jag vara orolig?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns en internationell samsyn att friska personer inte sprider smitta.

Varför testar vi inte friska elever och medarbetare som har varit i riskområden?

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska elever inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

Varför har vi inte handsprit på skolan?

Handsprit är ett komplement till tvål och vatten. I första hand tvättar vi händerna med tvål och vatten. Där det är möjligt har vi handsprit som ett komplement.

Finns det en risk att gå till matsalen och äta?

Vi är medvetna om att smittrisken är större där många personer samlas. Måltidsservice kommer att byta buffébesticken oftare och vara extra noga med att rengöra kontaktytor. Så länge eleverna tillämpar vanlig handhygien och inte är sjuka ser smittskyddsläkare inget hinder för att fortsätta hantera skolluncher som vanligt.

Vad kan jag göra för att minska smittspridningen?                   

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. 
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Stanna hemma om du har symptom.

Vad gör jag om jag ingår i en riskgrupp?

Om du ingår i en riskgrupp ska du ta kontakt med din behandlande läkare för vidare råd samt informera din rektor.

Vad händer om skolan tvingas stänga?

Enligt Folkhälsomyndigheten finns i dagsläget ur ett smittskyddsperspektiv ingen anledning till att stänga skolan och att friska elever ska stanna hemma. Om skolan tvingas stänga kommer information gå ut via alla våra kontaktvägar. Stänger skolan kommer undervisningen att ske på distans i möjligaste mån.

Vad gör vi för att minska smittspridningen?

Alla elever har fått särskild information om hur smittspridning kan minskas. Städpersonalen har fått uppdaterade riktlinjer och kommer fokusera på desinficering av kontaktytor och toaletter.
Skolan inför restriktioner för externa besök.

Var får ni er information från?

Förbundet sitter med i flera olika regional samverkansgrupper där både statliga och kommunala myndigheter ingår. Experter och medicinskt kunniga ingår också i nätverken.

Vad händer med CSN om jag som elev måste stanna hemma?

Ditt bidrag påverkas inte vid sjukdomsfrånvaro.