Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om Skolinspektionens tillsyn

Den 8-10 april kommer Skolinspektionen att genomföra en regelbunden tillsyn på Jämtlands Gymnasium Wargentin. Läs Skolinspektionens information inför besöket.

83 kBInformation till föräldrar och personal om Skolinspektionens tillsyn