Berlin

Berlin

Lärare och elever som läser tyska vid Jämtlands Gymnasium har sedan många år ett samarbete med Friedrich Ebert Oberschule i Berlin, Tyskland. 

Samarbetet mellan Jämtlands Gymnasium och Friedrich Ebert Oberschule har varierat över åren och innehållit olika moment, allt från gemensamma projekt via internet till elevutbyten. Samarbetet har dock alltid varit en viktig del av undervisningen i tyska och ger eleverna väldigt mycket för språkinlärningen.

Kontakt:

Cornelia Hippe, lärare
Tel: 010-490 25 28
E-post: cornelia.hippe@jgy.se