BF: Trondheim

BF: Trondheim

Barn- och fritidsprogrammet vid Jämtlands Gymnasium Wargentin har under många år haft ett elev- och lärarutbyte med Brundalens Videregående Skole och Solsidans barnehage i Trondheim, Norge.

Barn- och fritidsprogrammet vid Jämtlands Gymnasium Wargentin förlägger sedan några år tillbaka en studieresa i Trondheim. Eleverna får där göra studiebesök på anläggningar som är intressanta för den inriktning de valt, och studiebesöken och föreläsningarna som erbjudits har varit mycket kompetensutvecklande för såväl lärare som elever inom programmet.

Syftet med studieresorna är bl.a. att ge eleverna en större förståelse för samhälleliga och kulturella likheter och skillnader, samt att ge dem en översiktig kunskap om fritids- och föreningsverksamheten i ett annat land med förståelse för villkor och förutsättningar för verksamheten. Detta är viktigt då många av våra elever väljer att förlägga en del av sin arbetsplatsförlagda utbildning i Norge, och då många väljer att arbeta i landet efter studenten.

Kontakt:

Britt-Inger Herkules, lärare
Tel: 063-14 46 59
E-post: britt-inger.herkules@zonline.se