Caën

Caën

caen

Elever som läser franska vid Jämtlands Gymnasium har sedan ett år tillbaka ett aktivt utbyte med Lycée Jean Rostand i Normandie, Frankrike.

Samarbetet innebär att elever som läser franska har möjlighet att under några dagar ta emot en fransk elev under vårterminen i år 1 och sedan göra ett återbesök under höstterminen i åk 2.

Förutom att delta i undervisningen får deltagarna göra utflykter och prova på olika aktiviteter som är speciella för respektive ort. Utbytet främjar elevernas språkinlärning och internationella förståelse.

Lycée Jean Rostands hemsida: http://rostand.etab.ac-caen.fr/

Kontakt

Stephan Wininger, lärare
Tel: 063-14 37 33
E-post: stephan.wininger@zonline.se