EK: Entreprenörskap i skolan

Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan

Ekonomiprogrammet vid Jämtlands Gymnasium Wargentin driver tillsammans med Adolf Oiens Skole i Trondheim, Norge, ett förprojekt inom Interreg kallat ”Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan”.

Ekonomiprogrammet i Östersund och motsvarande utbildning vid Adolf Oiens skole i Trondheim har båda arbetat mycket med entreprenörskap för att utveckla förhållningssätt, strategier och metoder. Genom att sammanföra utbildningarnas erfarenheter av entreprenöriellt lärande vill de skapa en gemensam kunskapsbas som kan spridas i regionen.

Både lärare och elever vid utbildningarna deltar i projektet som bl.a. innehållit en mässa i ung företagsamhet.

Kontakt

Tomas Hjelm, lärare
Tel: 010-490 25 46
E-post: tomas.hjelm@zonline.se