Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020.

Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder. Elever, studerande, personal och unga kan delta i aktiviteter – till exempel studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands – inom programmet.

Syftet med Erasmus+ är att bidra till att möta de utmaningar Europa står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad, till exempel den höga ungdomsarbetslösheten och andelen unga som hoppar av skolan i förtid.

Läs mer om Erasmus+ programmet på Europakommissionens hemsida

Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning

Elever och lärare på våra yrkesprogram åker på praktik och jobbskuggning i något av våra många partnerländer.

Erasmus+ KA2 Mobilitet Skola och Strategiska Partnerskap

Elever och lärare på våra nationella program åker på utbyten, konferens och fortbildning till någon av våra partner. Flera projekt innefattar även strategiska partnerskap med mottagande av utländsk partner.