Avslutade projekt

Nedan är en lista på några av våra äldre avslutade projekt. Flera av dessa är sådana där partnerskapen levt vidare i annan form i nya projekt och där tidigare erfarenheter lagt grund för nya projekt.

Societies in Change