Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning

Med Erasmus+ mobilitet får personal och studerande internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen. Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Det primära målet är att öka yrkesskickligheten och därmed anställningsbarheten för elever/studerande i yrkesutbildning samt öka intresset för yrkesutbildning.

JGY Blogg kan du följa våra elever och lärare på deras resor och läsa mer om deras upplevelser.

Länder inom Erasmus+ KA1

England

Finland

Irland

Italien

Malta

Norge

Spanien

Österrike