England

Till London samt South Cheshire i England skickar vi yrkeselever från programmen Hotell och Turism, Restaurang och Livsmedel, Barn och Fritid, Vård och Omsorg, Handels och Administration, Hantverk, Bygg och Anläggning, VVS och Fastighet för tre till sex veckors praktik. Utöver detta skickar vi även yrkeslärare från Bygg och Anläggning, VVS och Fastighet, Handels och Administration samt Hantverk för jobbskuggning hos vår partner South Cheshire College. I London är vår mottagande partner ADC College.