Finland

Till Vaasa i Finland skickar vi yrkeselever från programmen Bygg och Anläggning samt VVS och Fastighet för tre till fyra veckors praktik. Utöver detta skickar vi även yrkeslärare från dessa program för jobbskuggning hos vår partner Vamia.