Erasmus – Become Your Own Boss!

Projektet ”Become Your Own Boss” är ett 2-årigt strategiskt partnerskaps-projekt med Sverige (JGY), Malta (Sir M.A. Refalo Sixth Form) och Norge (Thora Storm VGS), som strävar efter att utveckla och stärka entreprenörskap som en metod för samarbete, kommunikation, att lära från varandra och utveckla Best Case Practices.

Man vill genom detta partnerskap uppmuntra elever till att kommunicera och arbeta med studenter utanför deras egna skola och land, men också att lära sig hur man startar och driver företag på en europisk nivå och göra det naturligt att arbeta och studera i ett annat land.

Förväntade resultat är att skapa nya och innovativa undervisningsmetoder för entreprenörskap, samt att eleverna skall lära sig starta företag i olika miljöer och länder. Studenterna kommer lära sig skriva affärsplaner och tillgodogöra sig essentiella verktyg såsom kulturell medvetenhet och språkkunskaper.