ES: Trondheim

ES: Trondheim

Sedan 2004 har Estetiska programmet inriktning Bild och Form vid Jämtlands Gymnasium samarbetat med programmet Studiespesialisering med Formgivning vid Brundalens Videregående skole i Trondheim kring ett projekt med kultur och natur i fokus.

Samarbetet är ett ömsesidigt utbyte i vilket elever och lärare från Trondheim besöker Östersund under vårvintern för att arbeta med tema natur, friluftsliv och friskvårdsaktiviteter, och elever från Jämtlands Gymnasium besöker Trondheim under våren för fortsatt gemensamt arbete kring tema kultur och historia.

Målet med samarbetet är att implementera en långsiktig pedagogisk utveckling inom både kärn- och karaktärsämnena, och eleverna knyter kontakter med de norska eleverna redan i år 1, vilket sedan utmynnar i besöken under år 3. Eleverna ges därigenom en ökad möjlighet att lära känna de norska eleverna och deras kultur samt en ökad medvetenhet om deras levnadsvillkor och den gemensamma, och icke-gemensamma, nordiska historien.

Under besöket i Östersund arbetar eleverna bl.a. med att utforma isskulpturer och åka långfärdsskridskor, medan de i Trondheim arbetar med konst- eller fotoutställningar samt besök på gallerier och Konstakademin.

Kontakt

Lennart Samor, lärare
Tel: 063-14 34 51
E-post: lennart.samor@zonline.se