Franrike

Lärare som undervisar i Franska har ett partnerskap med gymnasieskolan Lycée Jean Rostand, i Caen, Frankrike. Eleverna som studerar franska får här ett tillfälle för att öva sina språkkunskaper i franska familjer, och få en medvetenhet hur gymnasieskolan fungerar i ett annat land. Den franska skolans elever gör även återbesök i Östersund, deltar i undervisning, och bor hos våra elevers familjer.