Italien

Utbytet är ett pågående projekt som påbörjades under vårt Comenius-projekt ”The Magic of Literature Makes Friends” med skolan Istituto Statale Eugenio Montale, i Pontedera, Italien. Den första italienska gruppen besökte JGY Wargentin vårvintern 2012 och vi gjorde vårt första återbesök våren 2013 och har fortsatt som en internfinansierad aktivitet sedan dess. Utbytet är viktigt som programgemensam aktivitet där skapandet och stärkandet av en ”humanistisk identitet” hos våra elever ingår.