Norge BF

Barn- och fritidsprogrammet har ett samarbete med en skola och en förskola i Norge. Både elever och lärare deltar i projektet som bland annat innebär studieresor och föreläsningar i Norge där många elever sedan förlägger sitt arbetsplatsförlagda lärande och väljer att arbeta efter studenten.