Norge ES

Bild och formgivning på Estetiska programmet har ett samarbete med en skola i Trondheim med kultur och natur i fokus. Projektet resulterar i elevutbyten där eleverna får arbeta med konst- eller fotoutställningar och besöka gallerier och Konstakademin i Trondheim. Dessa resor har också finansierats via Clara Lachmann’s stiftelse, men JGY medfinansierar också detta utbyte i de fall stiftelsens medel inte skulle räcka till.