NA: Scarborough

Scarborough

Sedan många år bedriver Naturvetenskapsprogrammet ett samarbete med lärare och elever vid 6th Form College i Scarborough, England.

Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap med internationell profil är en engelskspråkig variant med undervisning på engelska i de flesta ämnena. Som en viktig del i profilen bedrivs sedan 2002 ett väl fungerande samarbete med elever och lärare i England. Eleverna genomför under studietiden två veckors utbyte med 6th Form College i Scarborough i nordöstra England.

Samarbetet innebär att eleverna från Östersund under hösten i år 3 åker till Scarborough där de får bo i en engelska värdfamilj. Motsvarande återbesök sker sedan här i Östersund i februari/mars. Förutom att delta i undervisningen får deltagarna göra utflykter och prova på olika aktiviteter som är speciella för respektive ort. I Östersund så får de engelska eleverna bl.a. pröva olika vintersporter och i Scarborough besöker de York och surfar i Atlanten.

Projektet är ett mycket givande och uppskattat inslag i elevernas utbildning.

Kontakt

Bengt Collberg, lärare
Tel: 010-490 25 41
E-post: bengt.collberg@zonline.se