Plymouth

Plymouth, England

Sedan hösten 2012 har Jämtlands Gymnasium ett projekt där elever vid Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet praktiserar i England under tre-fem veckor. 

Projektet genomförs tillsammans med en organisation specialiserad på att organisera och administrera praktik- och utbytesprojekt. Organisationen har ett omfattande nätverk av praktikplatser, i synnerhet inom handel, hotell, restaurang och turismsektorerna. Eleverna reser själva och bor främst hos värdfamiljer.

Projektet syftar till att utveckla deltagarnas servicekänsla, yrkeskunnande och anställningsbarhet i en allt mer internationell värld. Eleverna får möjlighet att utvecklas inom respektive inriktning, förbättra sina språkkunskaper och få direktkontakt med andra kulturer. Eleverna får även ökade sociala färdigheter i och med vistelsen i ett annat land och bättre förståelse för hur det är att leva i ett samhälle skilt från sitt eget. Efter slutförd praktik får eleverna ett ”Europass Mobility” samt intyg från skolan, praktikföretaget och praktiksamordnaren.

Projektet finansierades 2012-2014 med EU-medel via Leonardo da Vinci-programmet för livslångt lärande och mellan 2014-2016 genom Erasmus +.

33 elever från de olika programmen har praktiserade på företag i England mellan 2012-2014. Ytterligare 40 elever kommer att ges chansen att delta i projektet under 2014-2016.

Erasmusplus_logotyp

Kontakt

Madeleine Jonsson, internationell samordnare
Tel: 010-490 24 28
madeleine.jonsson@zonline.se