SA: Societies in Change

Societies in Change

Samhällsvetenskapsprogrammet har med stöd av Internationella programkontorets Atlasprogram och Jämtlands Gymnasieförbund inlett ett samarbete med L’viv Vasyl Stas Educational Complex i L’viv, Ukraina, kallat Societies in Change och detta läsår handlar det om genusfrågor. Detta projekt är en fortsättning på tidigare projekt som då hade resurser och hållbar utveckling i fokus.  

I oktober 2012 tog elever på Samhällsvetenskapsprogrammet emot gäster från Ukrainska L´viv och 11-19 april 2013 är det dags för våra elever att besöka L´viv för att vara med om en skolvecka och olika samarbeten kring genusfrågor.

Vad är jämställdhet för mig och min familj? Hur pass jämställt är landet jag lever i? Vilka lösningar är tänkbara? Detta är några av de frågor som präglar pågående samarbete mellan lärare och elever.

Kontakt

Ingela Löf, lärare
Tel: 010-490 25 23
E-post: ingela.lof@zonline.se