Instruktionsfilm för skrivarna

Hur är det nu skrivarna på skolan fungerar? Här finns en instruktionsfilm som visar hur du registrerar din blipp:

Och så här loggar du in och använder du din elevdator:

Mer information: IT och digitala verktyg