Invigning av gymnasiebyn

mittgymnasium

Lördag den 12 september invigs den nya Gymnasiebyn. Evenemanget kallas för #mittgymnasium.

Dagen är en obligatorisk skoldag för alla elever som får vara lediga på måndag den 14 september istället.

Programmet för dagen ser för närvarande ut så här:

9.00 Samling med klassen för förberedelser
10.00 Samling, programvis, på innergården på Jämtlands Gymnasium Wargentin
11.00 Karneval genom centrala Östersund
11.50 Karnevalståget landar på innergården igen
12.00 Invigning av nya Wargentin
13.30 Invigning av nya Fyrvalla
12.00-15.00 Öppet hus med föreläsningar, underhållning, fika m.m.
15.00 Ison & Fille – konsert på Wargentins innergård

Den nya Gymnasiebyn, som har växt fram den senaste åren genom nya byggnader och renoveringar, inkluderar Jämtlands Gymansium Fyrvalla, våra lokaler i hus N på Campus och Jämtlands Gymnasium Wargentin.