Invigning av ”Kuben” och ”Du gör skillnad”

jgy_demokratiOnsdag den 4 februari kl. 12.30 invigs Kuben vid entrén mot Rådhusgatan på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Projektet som initierats av Raoul Wallenberg Academy och Friends ska genom kunskap och inspiration ingjuta hopp och mod i ungdomar så att de vågar ta ställning för medmänsklighet. Målet är att bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle. 30 svarta kuber, en för varje mänsklig rättighet, har skickats till utvalda skolklasser över hela landet tillsammans med ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för. Den 23 januari levererades kub nummer 25 till Jämtlands Gymnasium i Östersund. Kuben representerar artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; ”rätten till tillräcklig levnadsstandard”.

Medverkande:
Filip Eriksson, ESMUS12b
Vera Holgén, SA14a
Anton Waara, ordförande i direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Välkomna!