Jämtlands Gymnasium utser Linnéstipendiat

Jämtlands Gymnasium har 2013 fått förmånen att utse en Linnéstipendiat. Den 9-11 september deltar därmed Egil Borg Bromée från årskurs tre på Naturvetenskapsprogrammet Internationell under Linnédagarna i Lund.

Biologilärarnas Förening har alltsedan 1964 årligen anordnat Linnédagar för gymnasister i Sverige. 2013 arrangeras Linnédagarna av Biologilärarnas Förenings Södra krets, i och omkring Lund.

Linnédagarnas syfte är att samla biologiskt intresserade gymnasister under några dagar och låta dem få kontakt med biologisk forskning. Det sker genom föreläsningar, studiebesök och exkursioner. Eleverna får tillfälle att träffa likasinnade ungdomar från andra delar av landet. Avsikten är att stimulera till fortsatta biologistudier.

Omkring 50 elever får möjlighet att delta.