Klart för renskötselutbildning på Torsta

Jämtlands Gymnasium Torsta har fått klartecken från Skolverket att bedriva utbildning inom renskötsel från och med höstterminen 2016. Rennäringen hoppas att en utbildning som kombinerar ren- och skogskötsel ger goda möjligheter för ungdomar att möta framtiden och dess utmaningar.

I sin ansökan beskrev Jämtlands Gymnasium Torsta hur rennäringen ser att nutidens renskötare är i behov av en bredare kunskapsbas samt att renskötsel kompletteras med annat arbete. Den godkända utbildningens syfte blir att stärka samiska ungdomars kunskapsnivå i det egna språket, i praktisk renskötsel tillika ge kunskaper inom skogskötsel för att bli anställningsbara inom skogsbruket. Utbildningen kommer att genomföras som en särskild variant av inriktningen skog inom Naturbruksprogrammet.

Hållbart resursnyttjande och kunskap om att bedriva olika typer av verksamhet, såsom rennäring, skogsvård och naturbaserad turism, utifrån deras ursprung och naturens möjligheter är andra centrala delar i utbildningen.

Beslutet gäller för fyra antagningsomgångar och det är alltså elever som nu slutar årskurs åtta som har möjlighet att söka renskötarutbildningen under nästa gymnasieval i februari 2016.