Klassutflykt HA15

Handels- och administrationsprogrammets ettor hade igår friluftsdag och besökte bl.a. Furuhagen, en nedlagd institution utanför Bräcke.