Kuben är på plats

jgy_demokratiNu har Jämtlands Gymnasiums kub från projektet ”Varje människa gör skillnad” anlänt. Kuben är placerad utanför Wargentin och kommer att användas som ett utställningsrum och fyllas med elevernas tolkningar av projektet. Den mänskliga rättigheten ”rätten till tillräcklig levnadsstandard” står skriven på utsidan av kuben och flera klasser är på gång med arbeten kopplade till projektet. Invigning av kuben sker den 4 februari.

Projektet ”Varje människa gör skillnad” drivs av Friends och Raoul Wallenberg Academy. Syftet med projektet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, civilkurage, medmänsklighet samt att ge till följd att elever vågar göra skillnad. Deltagandet i projektet är en del av demokratiprojektet ”Du gör skillnad” som genomförs på Jämtlands Gymnasium Wargentin under läsåret 2014/2015.