Kubutställning under Raoul Wallenbergs dag

DSC_1916

Just nu befinner sig Emelie Mårtensson och Emma Nesterud från Samhällsvetenskapsprogrammet i Kungsträdgården tillsammans med ”kuben” och initiativtagande lärare Camilla Göransson och Désireé Andersson Kuivala. Där ställer de ut den kub som under förra terminen stod utanför Jämtlands Gymnasium Wargentin. Sammanlagt fanns 30 kuber utställda runt om i landet och utställningen i Kungsträdgården under Raoul Wallenbergs dag är en avslutning av Raoul Wallenberg academys projekt kring mänskliga rättigheter. Under projektets gång har klasser på Jämtlands Gymnasium haft utställningar i kuben och gestaltat rätten till tillräcklig levnadsstandard. SA13b var den klass vars utställning i kuben utsågs till den som skulle representera Jämtlands Gymnasium under Raoul Wallenbergs dag.