Lär dig hitta i biblioteket (klassifikationsresan)

Denna serie kommer att presenteras på bibliotekets blogg och på ett av våra boktorn inne i biblioteket. Seriens syfte är att ge en introduktion till vilka böcker som man kan hitta på respektive avdelningar i biblioteket. I Gymnasieskola 2011 är ett av de övergripande målen att ni elever ”kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Gy11 2011 s. 10). Ett av bibliotekens främsta verktyg är det som fyller hyllorna, böckerna. För att hitta till rätt hylla och rätt bok krävs en viss kunskapsnivå.

Vi kommer därför att under några veckor gå igenom alla avdelningar i biblioteket så att ni får kännedom om vilka böcker ni kan förväntas hitta på respektive avdelningar.

Under morgondagen gör vi ett första stopp på Avdelning A – Bok och biblioteksväsen och avdelning  B – Allmänt och blandat.