Lärare utbildar kring hälsofrågor i Nepal

Vi har skickat en av våra lärare, Beret Bertilsdotter, till Kathmandu, Nepal där hon jobbar på en vuxenskola som drivs av en holländsk fond och heter HSYWE, Himalayan Society for Youth and Himalayan Empowerment. Utbildningen innefattar grundläggande information kring hälsofrågor – t.ex. posttraumatisk stress, vardagsstress, målbildscoaching, kvinnohälsa, hygien, identitet, motivation mm.

Beret har snabbutbildat 14 kvinnor i massage och de har mycket gott handlag och övar på olika typer av kunder. På bilderna kan ni se en banbrytande blandning av pojkar, flickor, unga och gamla. Och så en bild på Beret i sherpa-folkdräkt som bärs av de vuxna på skolan, fast i vardagligare variant.

Bra jobbat Beret!