Läsfrämjande för läsfrämmande i media.

Flera olika medier har uppmärksammat projektet.

SVT – rörlig bild + text

SVT – text.

Östersunds Posten

SR – text.

TV4 – 02.25 in i klippet.