Märit och Herje Norrbys stipendiefond

Årets Märit och Herje  Norrbystipendiater har blivit tilldelade sina stipendier vid en ceremoni på länsresidenset.

Stipendierna tilldelades Adam Schindele, Petra Salvin, Anders Willebrand, Matilda Frykman Krans samt Saga Jonsson som saknas på bilden. Fonden delar ut stipendier för en längre periods studier i andra länder till elever som visar utmärkta studieresultat och som är goda representanter för svensk gymnasieungdom.