Mittuniversitetet föreläste om psykologi för elever

Igår ​​föreläste en doktorand i psykologi och en leg. psykolog och docent från Mittuniversitetet för elever från Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Föreläsningarna som pågick under förmiddagen tog upp aktuell forskning och gav en inblick i hur arbete på universitetet kan se ut.

VENUS-projektet: Let´s talk about sex – men vad kan man göra när det inte fungerar.
Johanna Ekdahl, leg psykolog, docent
Många kvinnor i åldern 18-35 år beskriver att de får ont vid samlag. För många har det alltid varit så här, för andra är det något som plötsligt börjat. Det här kan kännas jobbigt att söka hjälp för. Många tycker att det är provat att prata om sitt sexliv, och kanske ännu värre att prata om sexuella problem. Smärta vid samlag blir dessutom ofta något som handlar om mer än bara sex; det skapar stress, oro, och kanske blir det problem i relationen till partners. Vi vet att många undviker att söka hjälp. Många biter ihop och har sex ändå, fast det gör ont, eller så slutar man ha sex, försöker undvika det. I det här projektet undersöker vi om vi kan behandla smärta vid samlag hos kvinnorna genom att träffa dem och deras partners och prata om sex, smärta, relationen och hur de kan ta hand om sig själva och varandra på ett bättre sätt.
Utvecklingen och upplevelsen av känslor på olika språk.
Marie-France Champoux-Larsson doktorand i psykologi
De flesta kan fler språk utöver sitt första språk, även om hur bra man är på sitt eller sina andra språk varierar mycket. Under presentationen kommer jag att berätta om min forskning kring hur det är att växa upp som tvåspråkig när det gäller den känslomässiga utvecklingen, och hur det är att uppleva känslor när man använder sitt andra språk, oavsett om man har lärt sig ett andra språk som liten eller senare i livet.
AMIR-projektet psykisk ohälsa bland asylsökande: Kan vi hjälpa trots att tillvaron är kaotisk? Johanna Ekdahl, leg psykolog, docent
Människor på flykt och som söker asyl mår ofta dåligt. Det är en oerhört stressande tillvaro att ha lämnat sitt land, vara en främling i ett nytt land och därtill inte veta någonting alls om framtiden. Dessutom bär många på svåra minnen från tiden före och under flykten som gör att man mår dåligt. Idag vet vi inte mycket om på vilket sätt personer på flykt reagerar psykiskt och än mindre vet vi om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem att hantera sin tillvaro i väntan på asylbeslut och tiden därefter. AMIR projektet handlar om att sprida kunskapen om psykisk hälsa bland asylsökande samt om att utveckla behandling för de här personerna så att de kan hantera sin situation trots att tillvaron är svår.