Musikesteter lussade i fullsatt kyrka i Trondheim

Lördag 9 december åkte 40 Musikestetelever från Jämtlands Gymnasium Wargentin samt körledarna Agnetha Borgh, Maria Sjöstedt Björs och Magnus Skårstedt till Trondheim för det årliga Luciafirandet i en fullsatt Ilen kirke.  Alltid lika tacksamt.