Läsfrämjande för läsfrämmande

bok_miniatyrMånga elever kommer till gymnasiet med brister i sin läsförståelse och detta påverkar deras studieresultat i flera ämnen. För att komma till rätta med problemet behövs krafttag och på Jämtlands Gymnasium startar under våren ett läsprojekt som omfattar ett 70-tal elever i årskurs 1 på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla och Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Projektet, som fått namnet ”Läsfrämjande för läsfrämmande”, har initierats av Sara Andersson som är en av Jämtlands Gymnasiums åtta förstelärare, och det drivs tillsammans med bibliotekarierna Carina Böhlmark, Johan Gyllander och Charlott Bågling samt svenskläraren Anna Strandin.

– Det är inte ovanligt att elever kommer till oss på gymnasiet utan att någonsin ha läst en bok från pärm till pärm, säger Johan Gyllander. Ett flertal har heller aldrig ägt en bok och det här är något vi vill ändra på.

Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet för skönlitteratur och att visa på enkla vägar till läsning. Under våren kommer de utvalda eleverna efter bokpresentationer bland annat få välja en bok som blir deras att läsa och behålla. De kommer också att delta i boksamtal, se en vald filmatisering och bjudas på exklusiva föreläsningar och författarbesök. För gruppen som jobbar med projektet är det viktigt att det blir lustfyllt, inspirerande och att eleverna får positiva förebilder gällande läsning.

Arbetet med att förbättra elevernas läsförståelse kan inte isoleras till svenskundervisningen, utan ämnesövergripande insatser och mer tid behövs. Johan Gyllander och Carina Böhlmark kommer därför under våren också att driva parallellprojektet ”Fyrvalla läser”, där viss lektionstid till läsning av skönlitteratur avsätts för alla elever i år 1 på nämnda enhet varje dag under januari och början av februari. I detta kommer såväl kärnämnes- som karaktärsämneslärare att delta.

– Genom bättre läsförståelse kommer våra elever att ha större möjligheter att ta till sig kunskap i samtliga ämnen och där har vi fint stöd av forskningen, menar Johan Gyllander.

Jämtlands Gymnasiums satsningar har bemötts mycket positivt av externa aktörer och medel till ”Läsfrämjande för läsfrämmande” har beviljats av Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse, Kulturrådet, Lions Brunflo, Lions Östersund samt Odd Fellow Östersund.

– Att kunna läsa och förstå en text är avgörande om man ska kunna skaffa sig kunskap oavsett vilken utbildning man väljer, säger Hubert Kjellberg som är VD för Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse. Därför känns det tillfredsställande att få stödja ett projekt som har som uttalat mål att öka läsförståelsen med hjälp av skönlitteratur. När intresset väl är väckt och man har rätt verktyg i sin hand har man tillgång till en skatt som man har glädje av hela livet och som gör det lättare att förstå även andra mer komplicerade texter.

Läs även om nyheten på www.svt.se eller se den i TV4 Nyheterna Östersunds sändning.