Ny utställning i kuben

Just nu pågår en ny utställning i Kuben. Eleverna i SA13b har i kursen Medier, samhälle och kommunikation med Camilla Göransson tittat på hur levnadsstandarden ser ut runt om i världen. I kursen Medieproduktion 1 med Jesper Jernunger har de arbetat med Bildretorik och jobbat med begreppen synekdoke, metonymisk, metafor och presentativ bild som hjälper oss att analysera och klassificera bilder.

Utifrån detta har eleverna letat fram bilder som ska representera tillräcklig levnadsstandard, överflöd och det som inte är tillräcklig levnadsstandard.

presentationstavla